Arbeidstilsynet kontrollerer at smittevernet følges

Arbeidstilsynet kontrollerer at smittevernet følges

Arbeidstilsynet har nylig fått beskjed fra regjeringen om å prioritere kontroll med at arbeidsgiverne overholder smittevernet. Bygg- og anleggsbransjen vil bli spesielt prioritert.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket må regne med korte frister og strenge reaksjoner ved brudd på regelverket om smittevern.

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. – Fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg er blant bransjene som peker seg ut med høy risiko for importsmitte, og som vi nå vil prioritere, sier Vollheim.

Det var Arbeids- og sosialdepartementet og statsminister Erna Solberg som nylig ga Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med arbeidsgivernes ivaretakelse av smittevern. Oppdraget kom som en følge av at smitten av koronaviruset har økt betydelig den siste tiden, og at det er behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen.

LES OGSÅ: Finansministeren stakk fingeren i jorda

Jobber du på byggeplass kan du nå regne med at Arbeidstilsynet kommer på besøk for å sjekke smittevernet.
Jobber du på byggeplass kan du nå regne med at Arbeidstilsynet kommer på besøk for å sjekke smittevernet.

Dette vil bli kontrollert

Arbeidsgiverne som nå blir kontrollert, vil få spørsmål om de har kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset, og om de har utarbeidet plan for og/eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av koronaviruset. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

I tillegg vil Arbeidstilsynet kontrollere om innkvarteringen er forsvarlig med tanke på smittevern i de virksomheter hvor dette er relevant, for eksempel i fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg.

– Alle arbeidsgivere må sørge for at de ansattes smittevern er ivaretatt. Dette er viktig både for den enkelte arbeidstaker, og for å hindre ytterligere smittespredning i Norge, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

LES OGSÅ: Flest dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen

Vil bruke ulike former for tilsyn

For å hindre at tilsynene bidrar til økt smittespredning, i de tilfellene det er risiko for dette, vil Arbeidstilsynet kombinere fysiske tilsyn med tilsyn ved bruk av video (fjerntilsyn). De vil også skriftlig oppsøke virksomheter og be om dokumentasjon som viser hvilke risikovurderinger som er gjennomført og at konkrete smitteforebyggende tiltak beskrives.

– Det er i utgangpunktet kommunene som fører tilsyn med brudd på smittevernsbestemmelsene. Slik smittetrykket er akkurat nå har de utfordringer med å følge opp, og har behov for avlastning. Arbeidstilsynet vil derfor bistå med tilsyn som vi mener vil bidra til økt oppmerksomhet om at godt smittevern på arbeidsplassene bidrar til forvarsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne, sier Vollheim.

Eksempler på hva de vil kontrollere

Risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum
  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
  • Manglende opplæring for de ansatte
  • Reisevirksomhet

Du kan lese mer om koronatiltak i arbeidslivet på nettsidene til Arbeidstilsynet.