Antall dødsulykker på historisk lavt nivå

Antall dødsulykker på historisk lavt nivå

Arbeidslivet i Norge blir stadig tryggere. De siste årene har antall dødsulykker falt med over 25 prosent.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Skydda/Shutterstock

Gjennomsnittet for de siste 10 årene har ligget på 38 arbeidsskadedødsfall, mens det i 2019 var 29 personer som døde i arbeidsulykker, viser ferske tall fra Arbeidstilsynet.

Fortsatt ikke i mål

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå i Norge, Dette er en gledelig utvikling, og viser at vi definitivt er på rett vei når det gjelder trygghet på arbeidsplassen. Samtidig viser tallene at det fortsatt er en stor jobb som må gjøres. Mange ulykker kunne vært forhindret ved bedre HMS-arbeid og jeg er fortsatt redd det finnes bedrifter her i landet som ikke har en god nok sikkerhetskultur, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

Det er i bygg- og anleggsbransjen det er flest dødsulykker. 9 av 29 dødsfall skjedde i denne bransjen. Andre næringer som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall er transport og lagring (5 dødsfall), jordbruk, skogbruk og fiske (5 dødsfall) og industri (3 dødsfall).

LES OGSÅ: Hver tredje arbeidsulykke skyldes snubling

Holdningsarbeid

Skydda-sjef Aune understreker at ulykker kan- og skal forebygges. Han peker på viktigheten om kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring. Men ikke minst: å utvikle de rette holdningene hos den ansatte og bedriften.

– Praktisk, men ikke minst holdningsmessig må mye skje for å møte vår visjon om nulltoleranse for arbeidsulykker. Det aller viktigste er å få alle fra «gutta på gulvet» til direktøren på kontoret og lederen i styrerommet til å forstå at absolutt alle tjener på god arbeidssikkerhet, understreker Aune.