30 tonn og tannpirkere

30 tonn og tannpirkere

Nærmere 20300 besøkende fant veien til årets vei- og anleggsmesse på Lillestrøm. De fikk se mange grønne og utslippsfrie maskiner, men de dieseldrevne dominerte hos de nærmere 200 utstillerne.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

Dominerte gjorde også de store anleggsmaskinene opp mot 30 tonn selv om også anleggsgartnere kunne finne utstyr av interesse. Som Jørn Wad, presseansvarlig på messen, uttrykte det: – Vi har også det de store gutta kaller tannpirkere.

Strøm eller diesel?

Storbyenes ambisiøse klimamål om å bli tilnærmet utslippsfrie innen 2030 påvirker anleggsbransjen i særlig grad. Dette var hovedtema på programpostene under messen.

Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim har undertegnet en erklæring om at:

– innen 2021 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være fossilfri – det vil si at drivstoffet som brukes utelukkende er fremstilt av fornybare råvarer, som for eksempel biogass)

– Innen 2025 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være utslippsfri – eksempelvis at maskinparken består av hydrogenkjøretøy eller går på elektrisitet.

– Innen 2030 skal hele bygge- og anleggsvirksomheten i byene være utslippsfri.

Les mer om messen og om støtteordninger til innkjøp av ladere i Utemiljø som snart dumper ned i postkassene.