2019 er jubileumsår for landskapsarkitektur

2019 er jubileumsår for landskapsarkitektur

Hvordan kan det ha seg at lille Norge var først i Europa med å utdanne landskapsarkitekter, flere tiår før kulturnasjoner som Tyskland, England og Frankrike?

I 2019 er det 100 år siden utdanningen i landskapsarkitektur ble etablert på Ås, som den første av sitt slag i Europa. Begivenheten markeres med arrangementer og prosjekter gjennom hele jubileumsåret.

Hagen inn i akademia
Mange tenker kanskje på ærverdige engelske hager, pompøse parkanlegg som i franske Versailles, eller store tyske og danske byparker når landskapsarkitektur nevnes.

Likevel var det Norges landbrukshøyskole på Ås, i dag NMBU, som etablerte Europas første akademiske utdanning i hagearkitektur – som det het den gangen. Bare Harvard og Cornell University i USA hadde en tilsvarende utdanning før Norge slo til i 1919. I år fyller utdanningen 100 år.

– Norsk hagekunst var ikke særlig kjent blant datidens store hagearkitekter. Men det betyr ikke at det ikke fantes noen norsk tradisjon for hagekunst, forteller professor Annegreth Dietze-Schirdewahn.

– For Norge ble det viktig å hevde seg som en selvstendig kulturnasjon etter opphevingen av unionen med Sverige i 1905, sier professor Karsten Jørgensen, medforfatter av boken «UTESTEMMER» om de norske pionerene i faget.

Nasjonsbygging og dannelse
Arkitektur, byplanlegging og hagekunst var på den tiden viktige arenaer i det som kan kalles nasjonsbygging, men også for det nye borgerskapets selvhevdelse, og til å utvikle dannelse blant folket – som et slags folkeopplysningsprosjekt.

Men var det dermed gitt at det skulle være en egen utdannelse for landskapsarkitekter? Ikke nødvendigvis.

Spesielt arkitektstanden var skeptisk: Hagearkitektur krevde knapt noen utdannelse utover vanlig arkitektbakgrunn, mente de. Likevel var det fagmiljøet i hagebruk på landbrukshøgskolen som vant igjennom for å få etablert en egen utdanning i faget.

 

Universitetsparken på campus Ås, NMBU, er et av de største nyklassistiske anlegg i Norden. Den ble tegnet og formet av Norges første professor i landskapsarkitektur, Olav L. Moen, i 1924.Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet
Universitetsparken på campus Ås, NMBU, er et av de største nyklassistiske anlegg i Norden. Den ble tegnet og formet av Norges første professor i landskapsarkitektur, Olav L. Moen, i 1924.Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet

Høydepunkter fra jubileumsåret

7. februar åpnet utstillingen UTESTEMME i Nasjonalmuseet – Arkitektur, og denne kan du se helt frem til 1. september.

Men det er også mye annet som skjer i forbindelse med 100 års markeringen.

Hele programmet er ikke klart, men her kan du se noen av høydepunktene.