2018 ble rekordår for salg av anleggsmaskiner

2018 ble rekordår for salg av anleggsmaskiner

Salget er en økning på 228 enheter fra 2017, som også var et godt år for de som lever av å selge anleggsmaskiner.
Aktivitetsnivået på anleggsfronten gjør at mange aktører trenger å utvide maskinparken, i tillegg til at man ønsker å bruke moderne, effektivt og så miljøvennlig utstyr som mulig.

Det blir stadig flere beltegående gravemaskiner i Norge. Foto: Wikimedia Commons
Det blir stadig flere beltegående gravemaskiner i Norge. Foto: Wikimedia Commons

Beltegående gravemaskiner har det høyeste enkeltsalget, med 1766 solgte enheter, mens det ble solgt 1031 hjullastere og 966 beltegående minigravere.

Økningen i antall solgte maskiner har vært kraftig de senere årene. I 2009 solgte man totalt 1977 maskiner, mens snittet fra perioden 2005-2018 ligger på 3686 maskiner.

– Vi ble selv også litt overrasket når vi så tallene, men med et meget sterkt fjerde kvartal ble det nok en gang ny rekord, sier en fornøyd Njål Hagen, fagsjef i Maskingrossistenes Forening (MGF).

I 1. kvartal ble det solgt 736 maskiner, i andre kvartal 1.754 maskiner, i tredje kvartal 1.151

I Norge har det de siste par årene vært stort fokus på lavutslipps- og ikke minst elektriske anleggsmaskiner. Det er fortsatt ikke det store volumet i antallet solgte elektriske maskiner, så man har foreløpig ikke laget en egen statistikk for denne maskintypen. MGF kan likevel røpe at det er solgt under 50 maskiner som kan flytte masser med elektrisk drift.

HUSQVARNA LOVER BEDRE ARBEIDSDAGER FOR PROFFENE