Slik kan du bruke utemiljøet på en trygg måte

Slik kan du bruke utemiljøet på en trygg måte

Grønne uteområder er viktig for befolkningens fysiske og psykiske helse, samtidig skaper det utfordringer når mange skal være ute i den samme parken samtidig. Her er noen anbefalinger fra flere grønne organisasjoner til deg som jobber ute eller bruker grøntområder på fritiden.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Helsemyndighetene har uttalt at mental helse er en av hovedbekymringene når vi snakker om effekter av pandemien. Her spiller grønne lunger en viktig rolle, særlig for de som bor i byene. De gir mulighet for fysisk aktivitet, og gjentatt forskning har slått fast at det å være ute i grønne omgivelser reduserer stress og gir bedre mental helse.

Samtidig føler mange seg utrygge, og synes det er vanskelig å vite hvordan de skal opptre når de for eksempel er ute og går tur i en park eller på en tursti. Noen synes det er vanskelig å holde avstand, andre mener at presset på de områdene vi har i byer og tettsteder blir for stort.

LES OGSÅ: Korona-krisen viser at vi trenger flere grøntområder

Det er fint for store og små å ha mulighet til å komme seg ut i det fri i denne vanskelige tiden.

FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren, Bad, park og idrett, Norsk gartnerforbund (BPI), Norsk trepleieforum (NTF), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norsk forening for gravplasskultur (NFG) og Norske anleggsgartnere miljø-og landskapsentreprenører (NAML) – har gått sammen og laget noen retningslinjer for trygg bruk av parken.

Anbefalingene er like nyttige for deg som jobber med drift og vedlikehold av parker, som for de som bruker parkene til rekreasjon.

Oppfordring til brukere av grøntområder og stier:

  • Ikke benytt deg av offentlige områder dersom du har sykdomssymptomer.
  • Følg myndighetenes råd for personlig hygiene før du går ut.
  • Unngå bruk av offentlige toaletter.
  • Når du er på en sti eller en liten gangvei, gi tegn at du er tilstede når du ønsker å passere andre, og slipp andre forbi ved å gå til side.
  • Følg retningslinjene for hvor mange som kan møtes samtidig, og hold avstand mellom personene.

– Vi ønsker å oppmuntre de som drifter parker og uteområder til å holde uteområdene åpne.  Vi trenger våre grønne områder mer enn noen gang. Fagarbeidere utfører vedlikehold og holder områdene ryddige og rene i disse dager hvor bruken er mangedoblet, sier daglig leder Mari Myhrene i FAGUS på vegne av gruppen.

– Ta vare på hverandre, ta vare på muligheten til å ferdes i våre utemiljø. Gjennom sikker bruk kan vi fortsette å ferdes trygt ute og bruke våre grønne uteområder.