Klimapris til AF-gruppen
Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå, heter det i juryeringen til Byggenæringens klimapris 2022. (Foto: Rimol Miljøpark)

Klimapris til AF-gruppen

De sorterer og renser forurensede masser som igjen erstatter natursand i betongproduksjon. Nå har Rimol Miljøpark, Betong Øst og Betonmast Trøndelag mottatt Byggenæringens klimapris 2022.

Prisen på 250 000 kroner ble delt ut av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) i Høyres Hus. Det er andre gang denne prisen blir delt ut.

Fire nominerte

Det var fire nominerte kandidater til årets klimapris:

– Betonmast Oslo, Avantor, Multiconsult, Arcasa og Cromogenics for Klima- og energivennlig glassfasade.

– Braathen Landskapsentreprenør for Nullutslippsløsninger på Klosterenga Park.

– Leonhard Nilsen & Sønner, Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket og NGI for «Flytende» vei over myr.

– AF Gruppen v/Rimol Miljøpark. Betong Øst og Betonmast Trøndelag for Sirkulær og miljøvennlig tilslag til betong.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betong består av sement, sand/grus og stein (tilslag), kjemiske tilsetninger og vann. Produksjon av sement gir store CO2 utslipp, og det jobbes fra mange hold med å finne gode metoder for å redusere dette. Årets vinner ser på hva som kan gjøres med den andre store bestanddelen i betong, nemlig tilslaget. Tilslaget, nærmere bestemt sand, grus og stein, utgjør cirka 70 prosent av betongen. Av dette igjen er rundt halvparten sand. Sand er en ikke-fornybar ressurs, og uttak medfører store naturinngrep. I Norge har vi så langt ikke like strenge restriksjoner på slikt uttak som i mange naboland, men det er svært sannsynlig at det bare er et tidsspørsmål før vi har like strenge restriksjoner. Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå. Rimol Miljøpark, et selskap i AF Gruppen, sorterer og renser forurensede masser, som igjen erstatter natursand i betongproduksjon hos Betong Øst. Betonmast som entreprenør sikrer at betongen har de egenskaper som skal til i både fersk og herdet tilstand. Slik gjøres avfall til ressurs, deponering av forurensede masser reduseres sterkt, og vi slipper nye naturinngrep. Tilslaget som er utviklet kan brukes i alle typer betong.»

Ingen enkel jobb

– Det er nå andre året vi deler ut Byggenæringens klimapris. Vi er mektig imponert over alle de gode søknadene som kommer inn, og ikke minst over gleden og entusiasmen kandidatene som får presentere sine prosjekter for juryen viser. Kvaliteten er høy, og det har ikke vært en enkel jobb å peke ut en vinner blant disse. Vi gratulerer selvfølgelig vinneren spesielt, men også de øvrige tre nominerte. Det er moro å se at anleggsbransjen kommer for fullt, sier juryleder Hanne Rønneberg i en pressemelding fra Eba.