Det kan bli dyrt å vente med å måke taket!

Det kan bli dyrt å vente med å måke taket!

Gambler du på at taket holder, selv om det ligger faretruende mye snø der? Det kan bli dyrt.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Forrige vinter var det utbetalinger fra forsikringsselskapene på over 400 millioner kroner knyttet til snøtyngde som ødela tak etc., særlig driftsbygninger i landbruket. Det ble gjort avkortninger i mange saker, som var de alvorligste tilfellene.

Drivhus er utsatt
En bygningstype som kan være spesielt utsatt for snøskader er produksjonsdrivhus. Med vegger og tak i glass eller plastmaterialer, skal det ikke nødvendigvis så mye snø til før konstruksjonen kollapser.

Dette fikk gartner Inger Frette ved Kirkenær hagesenter i Grue i Hedmark smertelig erfare for noen dager siden. Da hun kom på jobb fredag morgen hadde ett av veksthusene rett og slett kollapset på grunn av vekten av snøen – og hun har fått beskjed om at hun ikke får dekket skadene av forsikringsselskapet. Som hovedregel dekkes ikke skader på drivhus som følge av store snømengder.

– Det var ikke unormalt mye snø her, det var mye mer i fjor. Det har heller ikke vært noe mildvær enda, temperaturen steg først på lørdag. Så vi jobber med å finne årsaken til kollapset, sier Frette.

Les om snøbrøyting  som skaper konflikter

Kan få avkorting
Gjensidige har gjennomgått egne tall for snøtyngdeskader, og gjort en beregning for hele bransjen. Nå ønsker forsikringsselskapet å fokusere på avkortning og snøtyngde.

Erfaringen er at mange skader kunne vært unngått, selv om det var usedvanlig mye snø sist vinter.

– Vi vurderer avkortning i mange saker, men det er selvsagt ikke automatikk at det blir reduksjon i erstatningen. I en del saker er det en kombinasjon av årsaker: store snømengder på kort tid, vind som gir skjevbelastning, manglende vedlikehold, konstruksjonsfeil på takstoler eller lignende som gjør at man i en del tilfeller slipper unna, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Han minner om at det viktigste er forebygging, og at man derfor ikke gambler på at gamle takkonstruksjoner skal holde.

Dyretragedier
I noen tilfeller er det dyr som må lide når driftsbygninger raser sammen. For eksempel i mars i 2018 døde flere storfe da et fjøstak kollapset i Ringsaker i Hedmark. I samme kommune var det i fjor også en dyretragedie der over 20 000 kyllinger måtte avlives etter at taket falt sammen.

– Dette må ikke gjenta seg, fastslår Rysstad. Dette gjelder driftsbygninger med folk på jobb, og det er fare for at menneskeliv kan gå tap. I tillegg til å sikre menneske- og dyreliv er det snakk om store materielle verdier.

Dersom skaden ved enkle midler kunne vært unngått, kan erstatningen bli redusert med hundretusener av kroner.

– Flere saker er avkortet med hundretusener av kroner, og erstatninger er redusert helt opp til 70 prosent, sier Rysstad i Gjensidige.

Skal det bli avkortning må det dokumenteres at kunden er såkalt «mer enn lite å legge til last» for at skaden skjer. I flere titalls saker er det gjort en vurdering av dette, og har man vært i tvil har vi latt det komme kunden til gode denne gangen.

For mye snø? Få hjelp i Den store snøryddingsguiden

Veksthuset på Kirkenær som i vår skulle vært fylt med jord og små spirer, kollapset og ble trolig totalskadd.Foto: Inger Frette