Anleggsgartner med læretid i Nederland

Anleggsgartner med læretid i Nederland

Anleggsgartnerlærling Andreas Rysjedal Kvamme fra Bergen reiste i mars til Nederland for et 48 dagers gjesteopphold i det nederlandske firmaet Green.

24-åringen er til daglig lærling hos anleggsgartnermester Wikholm i Bergen, og skal avlegge faprøven i august i år, etter tre år i lære. Det var arbeidsgiveren som tipset om muligheten til å ta deler av læretiden i utlandet.

– Det var Stein Wikholm som anbefalte meg å sjekke mulighetene i Nederland. De første landene jeg var inne på var Island eller Belgia, men Stein mente at Nederland eller Finland også var gode alternativer. Dermed ble det Nederland, sier Andreas Kvamme.

Les også: Engelske landskapsarkitekter lager Museumsutstikkeren

Våropphold i tulipanens hjemland

Wikholm er svært engasjert i å utdanne nye fagarbeidere, og er opptatt av at læretiden skal være så interessant som mulig. Andreas bodde og arbeidet i den lille byen Doetinchem, som ligger omtrent midt mellom Amsterdam og den tyske byen Dortmund. Det var veldig fint å få læretiden fra mars, da våren kommer tidligere i Nederland enn i Bergen.

– Etter at Stein anbefalte meg å søke stipend fra Erasmus+ kontaktet jeg Stian Eikevik hos OKAB (Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene), som ordnet med det praktiske via Hordaland fylkeskommune. Alt har gått veldig greit, forteller han.

Via arbeidsgiveren kom han også i kontakt med ELCA European Landscape Contractors Association, og fikk koblet seg til bedriften han skulle jobbe i. Firmaet Green jobber mest med den grønne delen av anleggsgartnerfaget.

Stipend fra Erasmus+

For å finansiere oppholdet fikk Andreas et stipend fra Erasmus+. Dette er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Det er verdens største utdanningsprogram og legger til rette for opphold i og utenfor Europa. For lærlinger innenfor yrkesfag er ordningen begrenset til opphold innenfor EU-området.

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Det er 33 programland i Erasmus+. Norge er med i programmet gjennom EØS-avtalen.

Dersom du er lærling og ønsker å gjøre deler av læretiden i utlandet, kan du ta kontakt med OKAB i ditt hjemfylke.