SOA godkjent som opplæringskontor for gartnere

Mens anleggsgartnerne utformer uteområder og sørger for både det grønne og det grå, har gartnerne et større pensum og fordypning rettet mot det grønne. Sammen kan disse utfylle hverandre, mener Lise Lotte Midthus (til venstre) og Hege Rikstad.

SOA blir grønnere

Publisert Sist oppdatert

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) er i år godkjent som opplæringsbedrift for gartnere. – Endelig! sier fagkonsulent Hege Rikstad. 

 Rikstad forteller at mange av medlemsbedriftene har etterspurt gartneropplæring. – De ønsker seg gartnere i tillegg til anleggsgartnere. 

Utfyller hverandre

– Mens anleggsgartnerne utformer uteområder og sørger for både det grønne og det grå, har gartnerne et større pensum og fordypning rettet mot det grønne. Sammen kan disse utfylle hverandre med sin kunnskap, og i fellesskap skape de beste uteområdene. Planteproduksjon, skjøtsel og stell, teknologi, innovasjon, entreprenørskap, omsetning og salg av produkter er noen stikkord knyttet til gartnervirksomheten. 

– Får et større spenn på den grønne biten

SOA har vært godkjent opplæringskontor for anleggsgartnere i 38 år. 

– Når vi nå også får med oss gartnerfaget, får vi et mye større spenn på den grønne biten. Dette er en vinn vinn- situasjon for medlemsbedriftene våre, sier Rikstad, som selv er utdannet gartner og anleggsgartner. 

Avventende lærerbedrifter

– Noen lærebedrifter har nok sittet litt «på gjerdet», selv om de er positive og ønsker seg en lærling, innskyter daglig leder i SOA, Lise Lotte Midthus. Hun tror det skyldes at de kanskje er litt usikre på om bedriften kan tilby gartnerlærlingene alt de trenger:  

–Men her vil jo også SOA bidra med tilrettelegging så man kan oppnå alle kompetansemålene i læreplanen. Gartnerlærlingene vil også få tilbud om praktiske og teoretiske kurs i læretiden. 

Nok læreplasser

Gartnerfaget har etter en prøveordning blitt et utdanningsløp på to år med skole pluss to års lærlingetid. Det finnes også andre alternative utdanningsveier mot et fagbrev. – Signalene vi får og forespørsler fra bedrifter tilsier at det er og kommer til å bli nok læreplasser også for gartnere, beroliger hun. 

Rikstad forteller at det i skrivende stund tikker inn en søknad fra Anne Stine Solberg ved Norges grønne fagskole – Vea, som har tatt steget og ønsker å bli lærebedrift i gartnerfaget. – Vi gleder oss til videre samarbeid med fagskolen og andre bedrifter som ønsker å utdanne dyktige fagarbeidere sammen med oss.