Plast og gummiunderlag brukes ofte som støtdemping i barnehagene. Disse materialene har noen fordeler, men kommer med en miljøkostnad.

Skal teste ut nye fallunderlag på lekeplasser

Oslo og Bergen kommune har fått ti millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd til å utvikle miljøvennlige, faste fallunderlag som erstatning for gummi på lekeplasser.  

Plast og gummiunderlag brukes ofte som støtdemping i barnehagene. Disse materialene har noen fordeler som for eksempel universell utforming, de krever lite vedlikehold og har lang levetid. Men de kommer med en miljøkostnad.

De to kommunene har gitt oppdraget­ videre Biospinout One, SINTEF og Trigonor AS, med sine samarbeidspartnere. Arbeidet begynte i høst og skal være ferdig  høsten 2026.

Oslobygg KF leder prosjektet.

Framtidas løsning for fallunderlag

-Dette er et viktig innovasjonsprosjekt for oss, og vi har valgt produktideer som svarer til kravene om miljøvennlige og faste fallunderlag. Det er tre ganske forskjellige løsninger og med ulike tilnærminger til oppgaven. Vi tror at denne brede tilnærmingen vil gjøre at vi kan få på plass ett eller flere produkter som kan fungere som framtidas løsning for fallunderlag, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Kommersialiseres i 2026

Gjennom innovasjonsprosjektet vil leverandørene få støtte til design- og konseptutvikling, utvikling av prototyper og testing. Målet er at produktene skal kunne kommersialiseres etter prosjektets slutt i 2026. I høst starter leverandørene med å videreutvikle produktideene til prototyper, som skal være klare i løpet av neste år.