Jacobprisen for første gang gitt til et landskapsarkitektkontor

BULDREVEGGEN: På oppdrag fra Enerhaugen borettslag har Lala Tøyen tegnet en fargerik og variert klatrevegg, sitteplasser og en utsiktsplass langs gangveien.

Jacob-prisen til Lala Tøyen

Innovative. Involverende. Lekne. Utradisjonelle. I går ble for første gang et landskapsarkitektkontor hedret med den mest høythengende utmerkelsen DOGA gir til designere og arkitekter som «flytter grenser og fører faget videre».

 I sin vurdering skriver juryen at Lala Tøyen utfordrer etablerte prosesser og gamle vaner, og at de har omskrevet regelboken for hva landskapsarkitektur skal være.

– Lala Tøyen viser oss hvordan design og arkitektur kan bidra til positiv samfunnsutvikling. Uansett om det er snakk om en enkel installasjon eller en kompleks områdeplan, skaper de noe som er samlende, bærekraftig og laget for folk, sier juryleder Guri Mo. 

– En milepæl i vår historie

Det Oslo-baserte landskapsarkitektkontoret Lala Tøyen ble etablert av Iwan Thomson i 2009.

– Dette er utrolig gøy, og det er en milepæl i vår historie. I tillegg er dette faktisk første gang et landskapsarkitektkontor mottar prisen, og det gjør meg ekstra stolt, sier partner og grunnlegger Iwan Thomson.

Lala Tøyens visjon er å formgi for enkeltmennesket, fremfor å følge en industriell eller økonomisk logikk.

Buldreveggen på Enerhaugen, Oslo: Lokalbefolkningen på Enerhaugen opplevde gangveien mellom Smedgata og Sørligata som utrygg, særlig på kveldstid. Lala Tøyen så en mulighet for å omskape området til en destinasjon – et sted folk kommer til selv om de ikke bor der. På oppdrag fra Enerhaugen borettslag har de tegnet en fargerik og variert klatrevegg, sitteplasser og en utsiktsplass langs gangveien. Den brukes flittig av store og små, og sørger for lek, liv og aktivitet i nærområdet både sent og tidlig.

 – Min drivkraft er ønsket om at det jeg formgir skal få mennesker til å løfte blikket, stoppe opp, se og tenke over stedet, hverandre eller omgivelsene, sier Thomson. 

Slipper naturen inn i byrommet

Bærekraft, biologisk mangfold og grønn mobilitet ligger i kjernen av alle prosjektene til Lala Tøyen. Iwan Thomson forteller at kontoret bruker mye tid og energi på å spille på naturens kvaliteter, helt ned til den minste detalj.

VANN PÅ VERKET: Verket ligger langs Mosseelva, og er et område med lang og stolt industritradisjon. Da de gamle fabrikktomtene skulle transformeres til en ny bydel, videreutviklet Lala Tøyen en plan om å sette vannet i sentrum for urbaniseringen. Gjennom elven løftes natur og biologisk mangfold inn i den nye bydelen. Overvann blir håndtert i åpne, naturbaserte løsninger, mens forurenset vann samles og renses i vegetasjonsgrøfter.

– Et enkelt tre kan skape verdier for de som bor i blokka som det står utenfor. Treet skaper også verdier for insektene og fuglene som bor i det. Alt henger sammen, sier han.

– Ikke alle blir like fornøyde

Ifølge jurykjennelsen har Lala Tøyen en helt spesiell evne til å skape noe iøynefallende og meningsfylt, selv med utfordrende eller begrensede rammer. Thomson forteller at en viktig jobb er å avklare forventninger, både til prosess og resultat, og gjøre det klart at noen tøffe valg må tas underveis.  

– Ikke alle kan bli like fornøyde, men gjennom å velge en vei og følge den blir sluttresultatet desto bedre. Og én ting er sikkert: Det er utrolig gøy og ekstremt tilfredsstillende å planlegge og designe for den ukjente. Vi elsker å levere noe som virkelig overrasker, sier Iwan Thomson. 

TUFOEN PÅ OLA NARR I OSLO: Den majestetiske løvskogen ved Tøyenbadet ble i liten grad brukt av de lokale barna. FAU på Tøyen skole ønsket et tursted i nærskogen, og i en samskapingsprosess med Lala Tøyen har de fått nettopp dette: En oppsiktsvekkende og inviterende tufo. Den består av nesten tusen kubber satt sammen til et sirkulært gulv, og gir store og små et startpunkt for å nyte og utforske naturen.

Lytter til brukerne

Daglig leder Tone Selmer-Olsen sa under prisutdelingen at de var opptatt av brukermedvirkning: 

– Vi ønsker å inkludere mange stemmer, også de som kanskje ellers ikke blir hørt eller er usynlige i byggeprosjekter, for eksempel barn og unge. Dette med brukermedvirkning er det ikke vi som har funnet opp, der står vi også på andres skuldre, men vi har utviklet ulike metoder for å snakke om arkitektur, sier daglig leder Tone Selmer-Olsen.

Dette er 62. gang prisen deles ut. Årets pris ble delt ut av statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i Kommunal- og distriksdepartementet. Utdelingen skjedde på DOGA i Oslo i går.

(Pressenytt)