Løvet gir næring og beskytter
IKKE PENT, MEN NYTTIG: Lørenskog kommune sparer drivstoff på løvblåsere og skaper gjemmesteder for insektene. (Foto: Eva Kleffelgård)

Løvet gir næring og beskytter

Det ser kanskje litt ustelt ut, men i Lørenskog lar de høstløvet ligge i fred ute. – Det er en vinn vinn-situasjon, heter det på kommunens hjemmeside.

Tekst: Eva Alnes Holte

De forklarer det med at høstløvet gjør mye godt for miljøet. Det bidrar til å skape gjemmesteder for insekter i vinterhalvåret. Samtidig hindrer det fordamping av bakken og CO²-utslipp. Høstløvet isolerer som en dyne og er mat for jordboende organismer – godt hjulpet av meitemark.

– Dessuten bruker vi mindre drivstoff på løvblåsere – en vinn-vinn-situasjon!

Kommunen forsikrer imidlertid om at stier og småveier skal være trygge å gå på og ha et ryddig uttrykk.

Benker og bord, samt treningsapparater og lekeplasser, vil holdes renere, men vi vil i stor grad bidra til et yrende liv også under bakken.

– Vi mener dette vil bidra positivt til å skape robuste anlegg som tåler all aktivitet i årene fremover.

Så selv om du kanskje ikke synes at løv på bakken er så pent å se på, så er det det beste for plenene:

1. Løv gir næring, skaper biologisk aktivitet og gir en god beskyttelse gjennom vinteren.

2. Knust løv er meitemarkens livrett. De drar med seg dødt løv ned i bakken og spiser opp bladene.

3. Løv rundt busker og i bed fungerer fint som vinterdyne, gir næring, beskytter røtter og hindrer ugress i å spire om våren.