I 2014 ga Ullensaker kommune klarsignal til industrielt uttak av torv fra Jødahlsmåsan. Besteforeldrenes klimaaksjon (BAK) svarte med Aksjon Jødahlsmåsan 3. mars 2015. Initiativtaker Gusatav Paulsen holdt appell..

Besteforeldrene må smøre seg med tålmodighet - igjen

Publisert Sist oppdatert

Besteforeldre-aksjonen

Besteforeldrenes klimaaksjon er en norsk forening stiftet 28. april 2012. Foreningen ble lansert høsten 2006 etter initiativ fra høgskolebibliotekar Halfdan Wiik på Stord.

Myr fanger CO2

Myr tar opp CO2 fra atmosfæren og lagrer det som karbon. I Jødahlsmåsan, 1140 da, er det lagret cirka 80 000 tonn C som ved drenering og uttak vil bli omdannet til 290 000 tonn CO2, som havner i atmosfæren. CO2-fangsten som en intakt myr ville ha gjort, går tapt (ca 2300 tonn CO2 per år). I tillegg er myra av uvurderlig verdi for artsmangfoldet, og som flomdemper og forebygging mot både tørke og skogbrann. Kilde: Besteforeldrenes klimaaksjon

Først fikk de Felleskjøpet til å stoppe planene for drenering og utgraving av Jødahlsmåsan. Deretter fikk de kommunen til å bytte bort en skogteig mot å få myra i kommunalt eie. Over ti års kamp for myrrestaurering så ut til å være kronet med seier. Men så ble det ordførerskifte...

Det hele begynte i 2014 da Ullensaker kommune ga klarsignal til industrielt uttak av torv fra Jødahlsmåsan, kalt måsan på folkemunne.

Jødahlsmåsan.

Protesterte mot torvuttak

Klarsignalet møtte motstand fra noen av naboene, lokale politikere fra Venstre, MDG og SV, SABIMA, Naturvernforbundet, Birdlife og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Aksjon Jødahlsmåsan – mot Felleskjøpets planer for drenering og utgraving av den 1000 dekar store myra i Nes og Ullensaker kommune startet.

– Sammen gjennomførte vi fire-fem markeringer med appeller på måsan, forteller Linda Parr, styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon(BKA).

På en av markeringene bidro barnehagebarn til å lempe torv tilbake i de 4-meter dype grøftene som var blir gravd på deler av myra.

På en av markeringene bidro barnehagebarn til å lempe torv tilbake i de 4-meter dype grøftene som var blir gravd på deler av myra.

–Dette fikk bra lokal mediadekning. Vi hadde en liste over aksjonister som skulle varsles hvis det ble satt i gang med uttak av torv.

Felleskjøpet snudde

Under hele prosessen holdt aksjonistene gående en saklig dialog med Felleskjøpet som eide selskapet som skulle ta ut torv. De delte ut artikler og annen informasjon om betydningen av å verne myr av hensyn til klima og natur.

Felleskjøpet kom etter hvert selv fram til at de burde tenke i nye baner, forteller Kongsvik. Det ble aldri tatt ut noe torv av myra. Felleskjøpet satte til og med i gang med å finne alternativer til torv til hagebruk.

VIL VISE BARNEBARNA: Linda Rundquist Parr er styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun er pensjonert matematikklærer og rektor på ungdomsskole, og har syv barnebarn. Helt siden hun flyttet til Norge tidlig på 1970-tallet og ble medlem av FIVH, har miljøengasjementet vært viktig for henne. – En kan kanskje tenke at det ikke går, men vi besteforeldre kan ikke tillate oss å være pessimister. Vi må vise barnebarna at det nytter, sier hun i et intervju i Klassekampen.

 Byttehandelen

Deretter kom Ullensaker kommune frem til at de ønsket å restaurere myra, som imidlertid var eid av Ullensaker Almenning. Partene kom fram til et såkalt makeskifte som gikk ut på at kommune skulle overta myrområdet Jødalsmåsan/Flakstadmåsan mot at den tidligere eieren fikk kommunens skog nord for Sandtjern. I fjor høst ble to deler skogbyttet mot tre deler myr fordi skogteigen er mer verdt med tanke på fremtidig utnyttelse.

Staten ville finansiere myrrestaureringen

Med kommunen som eier ville det være mulig å søke om statlige midler til restaurering allerede i januar 2024. Nesten elleve års kamp om å bevare myrområdet Jødahlsmåsan var kronet med seier. Nabokommunen Nes vedtok å støtte Ullensakers målsetning, og søknaden og søknaden om finansiering sendt til Miljødirektoratet.

Kjøpet er hevet

Så kom kommunevalget. Høsten 2023 ble den rødgrønne ledelsen erstattet med Fremskrittspartiet og Høyre som forlangte ny behandling av makeskiftet. Siden det plutselig var uavklart hvem som eier myra, ble søknaden om midler til restaurering avslått. Neste søknadsfrist for restaurering er januar 2025.

I dag har kommunen hevet kjøpet av myra og salget av skogteigen.

– Dårlig byttehandel

HEVET KJØPET- Verdien av skogteigen er mye høyere enn myra, sier varaordfører Børre Lien Hansen (H).

– Skiftet var skjevt. Verdien av skogteigen er mye høyere enn på myra, sier nestordfører Børre Lien Hansen (H) , bror til ordfører Ståle Lien Hansen (Frp).

Hva vil dere bruke skogteigen til?

– Det vet vi ikke ennå, men det er et potensielt utviklingsområde.

Hva skjer med myra?

– Den skal restaureres! Målet er å være i gang med restaurering av myra i løpet av 2025.

Stoler ikke på H og Frp

ENDA FLERE ÅR? Tove Kongsvik, MDG, frykter at saken blir sendt ut på ny ørkenvandring.

Tove Kongsvik (MDG) er skuffet:

– Disse partiene har tidligere vist at de har liten forståelse for natur og miljøverdier. Jeg frykter at de kan sende hele saken ut på ny ørkenvandring. Ingen vet om det finnes midler til å restaurere myra i 2025.

Dette prosjektet kunne fått stor nasjonal betydning som pilotprosjekt. Særlig fordi det ble nevnt at det kunne bli nødvendig å hente ekspertise fra Storbritannia eller andre som har erfaring med så store restaureringsprosjekter.

MDG vil forby nedbygging av natur

16. mai skal Stortinget behandle MDGs naturforslag hvor de blant annet tar til orde for at «Stortinget raskest mulig må be regjeringen utarbeide og legge fram forslag om et forbud mot nedbygging av villmarkspregede områder, myr og våtmarksområder, gammelskog og andre spesielt verdifulle naturtyper."

Styreleder Linda Parr i Besteforeldrenes klimaaksjon lover stor feiring den dagen restaureringen «endelig» settes i gang:

–Da vil alle som har bidratt i saken gjennom årene inviteres, også de som nå sitter i posisjon. Vi ser fram til den dagen og bidrar underveis dersom det trengs.

Ullensaker Almenning vurderer rettslige skritt etter at de borgelige partiene vedtok å terminere avtalen om makeskiftet.