UTEMILJØ-QUIZEN

Utemiljø-quizen denne gang er laget av Tore D. Carlsen, daglig leder i Maskin og Utemiljø på Mysen.

Ta Utemiljø-quizen!

Meldt regn i helga? Kos deg inne med  Utemiljø-quizen - eller hvorfor ikke på stranda hvis godværet plutselig skulle dukke opp? 

Denne gang har Tore D. Carlsen, daglig leder i Maskin & Utemiljø, laget spørsmålene dere kan bryne dere på. Ta quizen og sjekk dine utemiljøkunnskaper – ta den alene eller sammen med andre! Svarene finner dere i QR-koden. 

 1. Hva er egentlig anleggsjord ?

A: Myrjord

B: Grov jord, med basis i avskrapningsmasser og kompost

C: Morenejord

 2. Hvor ligger bransjekontoret til Naml – Norske Anleggsgartnere ?

A: Stjørdal-Frimurerlosjen

B:. Mandal-Bedriftshuset

C: Næringslivets Hus -Oslo

 3. Hvilke 2 ting skal jord som selges ha på plass ?

A: Produktdatablad og Reg.nr hos Mattilsynet

B: Prod.nr og Registrerings-data hos Biltilsynet

C: Produktdatablad og Reg.nr hos Statsforvalteren

 4. Hva heter daglig leder i FAGUS ?

A: Marit Myrmel

B: Marit Myhren

C: Mari Myhrene

5. Hva er kravet til antall varmegrader, når man varmkomposterer park/hageavfall ?

A: 45 grader

B: 55 grader

C: 65 grader

6. Hva er en siktekurve i et produktdatablad for jord ?

A: Kurven for matinnholdet i forhold til gjødsel-mengden

B: Gjødsel-størrelsen på de ulike sandkorna

C: Fraksjons-fordelingen i den aktuelle blandingen

7. Har det blitt vedtatt oppstart av VG2 Anleggsgartner på Mysen vgs ?

A: Ja

B: Vet ikke

C: Nei

D: Muligens

E: Spør en venn

F: Mest trolig

G: Google Translate

H: Spør rektor Lasse

8. Hvilket firma er det Dag Arne Lier akkurat har blitt daglig leder i ?

A: Verdens Gang

B: Maskin og Utemiljø

C: SL Steinlegging

D: Stein og Grus-Kompaniet

9. Hva gjør et Infiltrometer ?

A: Måler vannhastigheten i vannmettet jord

B: Måler vannmetningen i jorda

C: Måler jordhastigheten i jordmettet vann