Møte i redaksjonsrådet

3 av 4 medlemmer i redaksjonsrådet til Utemiljø. F.v Torger Lingelem, Grethe Bøhn Busterud og Tore D. Carlsen

Innovasjon, utfordringer og muligheter i bransjen 

Et dypdykk i utemiljøbransjens framtid - redaksjonsrådets perspektiver

Publisert

Podcasten åpnet med introduksjoner av  gjestene:

Grethe Bøhn Busterud

Torger Lingelem

Tore D. Carlsen

 • Grethe Bøhn Busterud, markedsansvarlig ved Norges Grønne Fagskole VEA, med en bakgrunn preget av jord- og skogbruk.
 • Tore D. Carlsen, en anleggsgartnermester og seriegründer, kjent for sin innsats i firmaet Maskin og Utemiljø.
 • Torger Lingelem, gründeren bak Rocks of Norway og leder for Natursteinskomiteen i Norsk Bergindustri, som har omdefinert utnyttelsen av restmaterialer i steinindustrien.
 • Sentrale temaer som ble tatt opp inkluderte nødvendigheten av innovasjon for å holde tritt med bransjens dynamikk. Tore D. Carlsen belyser hvordan prosjekter i landskapsarkitektur blir stadig mer komplekse, krever tverrfaglig kunnskap og integrerer avanserte løsninger. Torger Lingelem fremhevet sin revolusjonære tilnærming til steinindustrien, hvor han omformer avfallsmaterialer til høyverdige produkter, utfordrer importerte varer og bidrar til bærekraft. 

  Bærekraft og miljø

  Bærekraft stod sentralt i diskusjonen. Panelet diskuterte utfordringene med å få anerkjennelse for lokalproduserte, miljøvennlige produkter i et marked dominert av import. Lingelem påpekte hvordan norsk naturstein, på grunn av sin lokalitet og lavere CO2-avtrykk, representerer en mer bærekraftig løsning enn importert stein.

  Utdanningens rolle

  Grethe Bøhn Busterud understreket betydningen av relevant og oppdatert utdanning for å møte bransjens skiftende behov. Ved Norges Grønne Fagskole VEA fokuserer de på å integrere bærekraft og miljøvennlige praksiser i læreplanene, noe som er essensielt for fremtidens fagfolk.

  Veien fremover

  Podkasten konkluderte med en oppfordring til bransjen om å omfavne innovasjon, fremme bærekraftige praksiser og forbedre samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Deltakerne la vekt på at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til å navigere i en stadig mer kompleks og miljøbevisst bransje.


  Denne første utgaven av Utemiljøs podkast har satt en høy standard for fremtidige diskusjoner. Med fokus på innovasjon, bærekraft og utdanning, belyser den viktige spørsmål og tilbyr verdifulle innsikter som kan forme utemiljøbransjens fremtid.