Quiz

Utemiljø-Quizen

UTEMILJØ-QUIZEN denne gang er laget av Tore D. Carlsen, daglig leder i Maskin og Utemiljø AS i Mysen.Ta quizen og sjekk dine utemiljøkunnskaper – ta den alene eller sammen med andre!

1. Hva er egentlig anleggsjord?

SVAR: B) Grov jord, med basis i avskrapnings-masser og kompost

2. Hvor ligger bransjekontoret til Naml – Norske Anleggsgartnere?

SVAR: C) Næringslivets Hus -Oslo

3. Hvilke 2 ting skal jord som selges ha på plass?

SVAR: A) Produktdatablad og registreringsnummer hos Mattilsynet

4. Hva er en siktekurve i et produktdatablad for jord?

SVAR: C) Fraksjons-fordelingen i den aktuelle blandingen

5. Hva er kravet til antall varmegrader, når man varmkomposterer park/hageavfall?

SVAR: B) 55 grader

6. Hva heter daglig leder i FAGUS?

SVAR: C) Mari Myhrene

7. Har det blitt vedtatt oppstart av VG2 Anleggsgartner på Mysen vgs?

SVAR: A) Ja

8. Hvilket firma er det Dag Arne Lier akkurat har blitt daglig leder i?

SVAR: C) SL Steinlegging

9. Hva gjør et Infiltrometer?

SVAR: A) Måler vannhastigheten i vannmettet jord